نمایش 1 - 2 از 2
گزارشی از مشکلات موتور سواران زیرکوه:
ورزش زیبا و مهیج موتورسواری یکی از ورزش هایی است که جوانان و نوجوان زیادی را به سمت خود جذب کرده است.
10/11/1395 - 18:42
با حضور نماینده فدراسیون موتورسواری صورت گرفت:
با حضور نماینده فدراسیون موتورسواری اولین پیست اندروکراس شرق کشوردر زیرکوه به بهره برداری رسید.
05/01/1395 - 10:42
اشتراک در پیست اندرو کراس،پیست مسابقات کراس،پیست موتورسواری،اندرو کراس