نمایش 1 - 2 از 2
همزمان با آغاز وزش بادهای موسمی صورت می گیرد
این روزها مردم مرزشنین شهرستان‌ زیرکوه از دل کویر تف‌دیده روستای چشمه‌بید در حال برداشت انگور نوبرانه هستند تا کام همشهریان را شیرین کنند.
04/14/1398 - 12:18
جوشش لاله های رنگارنگ در دل کویر:
دشت لاله محمد آباد که در فاصله حدودا 5کیلومتری از روستای محمد آباد و در حاشیه جاده آهنگران قرار دارد این روزها طبیعتی بی نظیر دارد.
01/09/1396 - 10:19
اشتراک در برداشت انگور، انگور زیرکوه، انگور محمد آباد، چشمه بید،انگور چشمه بید