نمایش 1 - 1 از 1
گزارش تصویری:
مناطق حفاظت شده شهرستان زیرکوه میزبان گله هایی از کل و بز وحشی است که دیدن آنها چشم هر بیینده ای را خیره می کند.
05/11/1398 - 16:58
اشتراک در کل و بز ، کل وحشی ، حیات وحش زیبا، حیات وحش ، قوچ، شاسکوه، زیرکوه،