نمایش 1 - 1 از 1
خسارت 4 میلیارد تومانی سیل به قنوات زیرکوه:
روستای عباس آباد بخش زهان ، یکی از روستاهای شهرستان زیرکوه است که سیل به دو رشته قنات این روستا خسارت سنگین زده است و مردم این روستا، چشم انتظار کمک فوری مسئولان هستند.
03/04/1397 - 21:19
اشتراک در عباس آباد، سیل، خسارت سیل، روستای عباس آباد، شاج، سیل زیرکوه، تصاویر سیل زیرکوه