نمایش 1 - 2 از 2
گزارش تصویری:
سرمای سوزناک عصر امروز در یکشنبه بازار حاجی آباد،‌کاسبان را مجبور به استفاده از آتش برای گرم کردن کرد.
11/08/1396 - 17:48
گزارش تصویری:
گزارش تصویری از یکشنبه بازار حاجی آباد زیرکوه
10/19/1395 - 11:53
اشتراک در یکشنبه بازار حاجی آباد،یکشنبه بازار زیرکوه،یکشنبه بازار،شهرداری حاجی آباد