نمایش 1 - 1 از 1
فرهاد فلاحتی:
فرهاد فلاحتی معتقد است طرح رتبه‌بندی معلمان اگرچه طرح بسیار خوبی بود اما بسیار ناشیانه و بدون پشتوانه مالی شروع به کار کرد و به مثابه طرح ابتری ماند که باعث نارضایتی بیشتر معلمان شد.
10/18/1395 - 13:20
اشتراک در فلاحتی،فرهاد فلاحتی،عکس فرهاد فلاحتی ،نماینده قاین ،رتبه بندی معلمان،طرح رتبه بندی معلمان