نمایش 1 - 2 از 2
به همت اداره اوقاف و امور خیریه صورت می گیرد:
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجندگفت:به زودی با همکاری بسیج جامعه پزشکان یک عدد کانکس خریداری و به تجهیزات بیمارستانی مجهز خواهد شد و در اختیار بسیج جامعه پزشکان قرار می گیردتا پزشکان به مردم مناطق محروم خدمت رسانی کنند.
10/17/1395 - 14:51
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان جنوبی خبرداد:
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان جنوبی گفت:ر ادامه همکاری با سازمان اوقاف قرار بر این است با استفاده از سیستم های پرتابل خدمات رسانی رایگان دندانپزشکی و سونوگرافی را هم در آینده نزدیک شروع شود.
10/17/1395 - 13:34
اشتراک در مهر تندرستی ،طرح مهر سلامت،محمد آباد،دکتر فخر،محمد رضا فخر