نمایش 1 - 1 از 1
به همت اداره اوقاف و امور خیریه صورت گرفت:
به همت اداره اوقاف و امور خیریه و سازمان بسیج جامعه پزشکی کاروان مهر تندرستی با حضور در شهرستان زیرکوه به ویزیت و مداوای رایگان بیماران نیازمند پرداخت.
10/17/1395 - 12:22
اشتراک در مهر تندرستی ، کاروان مهر تندرستی ،ویزیت رایگان