نمایش 1 - 2 از 2
مقاله:حجت الاسلام نظری
در سال اقتصاد مقاومتی ،تولید واشتغال ،مقاله ای با عنوان « ظرفیتهای اقتصادی شهرستان زیرکوه وراهکارهای درآمد زایی آن » توسط حجت الاسلام نظری استاد حوزه علمیه زیرکوه،تحریر شد.
03/29/1396 - 19:34
یاداشت روز /حجت الاسلام نظری
حجت الاسلام نظری از اساتید حوزه علمیه حاجی آباد در یادداشتی به عوامل عقب ماندگی زیرکوه در سایه ضعف مطالبه گری مردم پرداخت.
10/16/1395 - 08:42
اشتراک در مطالبه گری،یادداشت،حجت االاسلام نظری ،حوزه علمیه زیرکوه