نمایش 1 - 2 از 2
در راستای حمایت از شعار تکثیر نسل صورت گرفت:
در راستای حمایت از فرامین رهبر معظم انقلاب ، در باب تکثیر نسل ، وحمایت از اقشار پراولاد آسیب پذیر ، مدیر حوزه علمیه خواهران شهرستان زیرکوه به همراه معاونین آموزشی وفرهنگی با دو خانواده سه قلوی زای بارنجگان وگزخت دیدار کردند.
10/25/1395 - 08:50
ای که دستت می رسد کاری بکن؛
رجب لشکری ساکن روستای مرزی بارنجگان زیرکوه که بعد از 11 سال صاحب سه قلو شده است این روزها نیازمند همت مسؤولان و خیرین است.
10/11/1395 - 17:39
اشتراک در سه قلوهای بارنجگان،سه قلوهای زیرکوهی،سه قلو