نمایش 1 - 3 از 3
امام جمعه زیرکوه:
امام جمعه زیرکوه با بیان اینکه در فتنه 88 اصل نظام و ولایت را نشانه گرفته بودند،گفت:فتنه گران دنبال براندازی نظام بودند اما مردم به خود آمدند و بیدار شدند و آن حماسه بزرگ را خلق کردند که در تاریخ ماندگار شد.
10/08/1395 - 21:11
به مناسبت 9 دی صورت گرفت:
به مناسبت فرا رسیدن 9 دی ماه روز بصیرت،اجتماع بزرگ میثاق با ولایت در مصلی نماز جمعه زیرکوه برگزار شد.
10/08/1395 - 19:51
امام جمعه زیرکوه:
امام جمعه زیرکوه گفت:در 9 دی یک حادثه ای در کشور بوجود آمد که بصیرت و آگاهی مردم را نشان داد.
10/07/1395 - 11:44
اشتراک در نه دی ، 9 دی ،جلسه نه دی،میثاق با ولایت،فتنه 88