آخرین اخبار

تاریخ : 28. خرداد 1394 - 21:21   |   کد مطلب: 33
یادی از همه مدیران و خدمتگذارانی که روزگاری نه چندان دور سکاندار پست های مدیریتی شهرستان زیرکوه بوده اند.  

یادی از همه مدیران و خدمتگذارانی که روزگاری نه چندان دور سکاندار پست های مدیریتی شهرستان زیرکوه بوده اند. اگر چه بعضی ها اکنون دیگر در بین ما نیستند اما یادشان همواره در ذهن ها خواهد ماند.

یادی از همه خدمتگذاران شهرستان زیرکوه

 

یادی از همه خدمتگذاران شهرستان زیرکوه

یادی از همه خدمتگذاران شهرستان زیرکوه

 

یادی از همه خدمتگذاران شهرستان زیرکوه

یادی از همه خدمتگذاران شهرستان زیرکوه

یادی از همه خدمتگذاران شهرستان زیرکوه

یادی از همه خدمتگذاران شهرستان زیرکوه

 

یادی از همه خدمتگذاران شهرستان زیرکوه

 

یادی از همه خدمتگذاران شهرستان زیرکوه

 

یادی از همه خدمتگذاران شهرستان زیرکوه

 

یادی از همه خدمتگذاران شهرستان زیرکوه

یادی از همه خدمتگذاران شهرستان زیرکوه

 

یادی از همه خدمتگذاران شهرستان زیرکوه

 

دیدگاه شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.