نمایش 1 - 2 از 2
شهردار حاجی‌آباد:
شهردار حاجی‌آباد با انتقاد از کمرنگ بودن فرهنگ شهرنشینی در این شهر از تخریب المان‌ها و فضای سبز شهری توسط عده‌ای از شهروندان خبر داد.
مدیر امور منابع آب قاین و زیرکوه خبرداد:
مدیر امور منابع آب قاین و زیرکوه از پیشرفت 90 درصدی مطالعات پروژه انتقال آب تجنود خبرداد و گفت:برای تکمیل این پروژه 150 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.